Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Ďalšie informácie

Colné konanie

Zásielky mimo EÚ

Zásielky adresované do krajín EÚ nepodliehajú colnému konaniu. Povinnosť colného prerokovania sa vzťahuje na všetky zásielky adresované mimo krajín EÚ. Aktuálne vám prostredníctvom našich zmluvných dopravcov prepravíme zásielky mimo EÚ do týchto krajín: 

Švajčiarsko Lichtenštajnsko Rusko Ukrajina USA Veľká Británia

Čo urobiť predtým, ako odošlete zásielku mimo EÚ?

  • informujte sa o možnostiach, zákazoch a obmedzeniach zasielania tovarov do príslušnej krajiny. Záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú colné orgány Slovenskej republiky. Zoznam zakázaného tovaru pre vybrané krajiny nájdete aj na tomto odkaze. Zásielkovňa nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom tovaru, ktorého dovoz je v krajine určenia alebo v krajine tranzitu zakázaný.
  • požiadajte o pridelenie EORI – jedinečného identifikátora, ktorý musia mať pridelené všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Sú povinné ho použiť pri akejkoľvek komunikácii s colnými orgánmi, vrátane podania colného vyhlásenia. V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI Finančné riaditeľstvo SR. Podrobnosti o EORI nájdete na stránke finančnej správy.
  • nezabudnite, že zásielka musí obsahovať faktúru, kúpnu zmluvu alebo iný doklad o cene tovaru.

.

Príprava hotová, poďme podávať zásielky mimo EÚ!

  • ak ste si overili možnosti vývozu a máte pridelené EORI, môžete zásielku predložiť na colné prerokovanie a podaj. Je to jednoduché – v colnom konaní vás bude Zásielkovňa zastupovať. Postačí, ak nám poskytnete údaje pre položky colných vyhlásení, príp. udelíte plnú moc. Postupy sa líšia v závislosti od krajiny určenia a tiež toho, či si budete alebo nebudete uplatňovať spätný odpočet DPH (tzn. preukazovať vývoz tovaru z EÚ).
.

Zásielky adresované do krajín: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rusko, Ukrajina a Veľká Británia

Ako odoslať e-mail?
príjemca: customs@packeta.com
do predmetu uveďte: plná moc – názov krajiny – názov vášho e-shopu/firmy

Udelenie plnej moci sa vzťahuje na všetky zásielky, ktoré budete podávať do krajín mimo EÚ prostredníctvom Zásielkovne. Ak teda už komisionársku zmluvu a plnú moc podpísanú máte a len rozširujete podaj zásielok do ďalších krajín mimo EÚ, nie je potrebné duplicitné uzatváranie zmluvy a udelenie plnej moci.

Následne pri podaji zásielok už len vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API. Technickú dokumentáciu pre API nájdete tu a pomôcku pre vyplnenie položiek colnej deklarácie nájdete na tomto odkaze. Vyplneniu položiek colnej deklarácie venujte prosím náležitú pozornosť, nakoľko ide o povinné údaje a ich nevyplnenie môže mať za následok zdržanie, príp. vrátenie zásielky. Vývozné doklady vám následne budú zaslané automaticky na váš e-mail.

Ak si neuplatňujete spätný odpočet DPH, je možné využiť zjednodušené colné konanie v tzv. „poštovom režime“. V tomto prípade je postačujúce, ak pri podaji zásielok vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API, udelenie plnej moci ani podpísanie zmluvy nie je potrebné (neplatí pre zásielky adresované do Veľkej Británie). 

BREXIT – osobitné colné pravidlá pre zásielky do Veľkej Británie


– pre vyplnenie colnej deklarácie budete okrem EORI prideleného v Slovenskej republike potrebovať aj:
  • UK EORI – EORI pridelené vo Veľkej Británii
  • VAT number – registračné číslo k odvodu DPH pridelené vo Veľkej Británii
Výnimka: ak predávate tovar cez online trhovisko, napr. Amazon, Ebay (marketplace) a pod., nemusíte vykonávať registráciu UK EORI a VAT number vo Veľkej Británii. Postačuje, ak nám oznámite UK EORI a VAT number vášho online trhoviska.

Bez zadania UK EORI a VAT number nie je možné zásielky podávať. Ak sa chcete registrovať, môžete tak urobiť tu:

Požiadať o EORI Veľkej Británie Požiadať o registráciu k DPH

– zásielky do hodnoty 135 GBP nepodliehajú clu, ale podliehajú povinnosti odviesť DPH v UK, pretože limit pre registráciu k DPH bol stanovený na 0 GBP. K odvodu DPH vám slúži pridelené VAT number (DPH je povinný odviesť daňový subjekt, prihlásený k dani v UK – napr. marketplace, odosielateľ)
– zásielky s hodnotou nad 135 GBP podliehajú clu a rovnako aj povinnosti odviesť DPH v UK (prípadné clo a DPH bude prefakturované odosielateľovi)

Výnimka: na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Veľkou Britániou, je možné na tovar s pôvodom v krajinách EÚ využiť tzv. preferenčné colné sadzby, tzn. oslobodenie od cla. Podmienkou je schopnosť preukázať, že pôvod tovaru je v krajinách EÚ, k čomu sa vyžaduje registrácia na colnom úrade a získanie referenčného čísla vývozcu. Ohľadom podmienok registrácie a získania referenčného čísla vývozcu prosím kontaktujte priamo colné úrady.

Máte pridelené referenčné číslo vývozcu?
  • vyplňte dokument Vyhlásenie o pôvode tovaru a vložte ho do zásielky. Vyhlásenie musí byť vyplnené v angličtine (v dokumente máte k dispozícii aj slovenský preklad, ten prosím vymažte)
  • vyplnený text „Vyhlásenia o pôvode tovaru“ v angličtine (v dokumente vyznačený zelenou farbou) vložte do faktúry, ktorú prikladáte k zásielke
  • ak bude k zásielke s hodnotou nad 135 GBP priložené Vyhlásenie o pôvode tovaru, tovar s pôvodom v EÚ bude oslobodený od cla, na tovar s pôvodom mimo EÚ bude štandardne vymerané clo
Nemáte pridelené referenčné číslo vývozcu?

Zásielky adresované do Spojených štátov amerických (USA)

Ako odoslať e-mail?
príjemca: CZexport.GTS@fe­dex.com
kópia: customs@packeta.com
do predmetu uveďte: FedEx plná moc – názov vášho e-shopu/firmy

Udelenie plnej moci na zastupovanie v colnom konaní sa vzťahuje na všetky zásielky, ktoré budete podávať do USA prostredníctvom Zásielkovne. Pri podaji zásielok už len vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API.


Máte doplňujúce otázky? V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky týkajúce sa colného konania zásielok mimo EÚ, kontaktujte prosím priamo colného deklaranta Zásielkovne, na e-mailovej adrese customs@packeta.com.

S praktickými otázkami ohľadom ukončenia prechodného obdobia sa môžete tiež obrátiť na Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) https://europa.eu/…n/contact_en, ktoré ponúka konzultácie cez bezplatnú telefonickú linku resp. prostredníctvom elektronického formulára. Informácie sú poskytované vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Otázky týkajúce sa odporúčaní pre slovenské e-shopy, ktoré plánujú rozvíjať svoje obchodné aktivity vo Veľkej Británii, môžete tiež adresovať na slovenskú ambasádu: michal.horvat@mzv.sk.

Colné limity

Pre zásielky podávané mimo EÚ platia nasledovné colné limity*:
Veľká Británia 135 GBP
Švačiarsko a Lichtenštajnsko 65 CHF
Rusko 200 EUR
Spojené štáty americké 800 USD
Ukrajina 100 EUR
* Maximálna hodnota tovaru bez vymerania cla.

Za zastupovanie v colnom konaní si Zásielkovňa uplatňuje cenu podľa platného Cenníka doručovania. Cenník obsahuje ceny za položku a doklad.