Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Ďalšie informácie

Colné konanie

Zásielky mimo EÚ

Zásielky adresované do krajín EÚ nepodliehajú colnému konaniu. Povinnosť colného prerokovania sa vzťahuje na všetky zásielky adresované mimo krajín EÚ. Aktuálne vám prostredníctvom našich zmluvných dopravcov prepravíme zásielky mimo EÚ do týchto krajín: 

Švajčiarsko Lichtenštajnsko Rusko Ukrajina USA Veľká Británia – od 1.1.2021

Čo urobiť predtým, ako odošlete zásielku mimo EÚ?

  • informujte sa o možnostiach, zákazoch a obmedzeniach zasielania tovarov do príslušnej krajiny. Záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú colné orgány Slovenskej republiky. Zoznam zakázaného tovaru pre vybrané krajiny nájdete aj na tomto odkaze. Zásielkovňa nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom tovaru, ktorého dovoz je v krajine určenia alebo v krajine tranzitu zakázaný.
  • požiadajte o pridelenie EORI – jedinečného identifikátora, ktorý musia mať pridelené všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Sú povinné ho použiť pri akejkoľvek komunikácii s colnými orgánmi, vrátane podania colného vyhlásenia. V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI Finančné riaditeľstvo SR. Podrobnosti o EORI nájdete na stránke finančnej správy.
  • nezabudnite, že zásielka musí obsahovať faktúru, kúpnu zmluvu alebo iný doklad o cene tovaru.

.

Príprava hotová, poďme podávať zásielky mimo EÚ!

  • ak ste si overili možnosti vývozu a máte pridelené EORI, môžete zásielku predložiť na colné prerokovanie a podaj. Je to jednoduché – v colnom konaní vás bude Zásielkovňa zastupovať. Postačí, ak nám poskytnete údaje pre položky colných vyhlásení, príp. udelíte plnú moc. Postupy sa líšia v závislosti od krajiny určenia a tiež toho, či si budete alebo nebudete uplatňovať spätný odpočet DPH (tzn. preukazovať vývoz tovaru z EÚ).
.

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rusko, Ukrajina a Veľká Británia

Ako odoslať e-mail?
príjemca: customs@packeta.com
do predmetu uveďte: plná moc – názov krajiny – názov vášho e-shopu/firmy

Udelenie plnej moci sa vzťahuje na všetky zásielky, ktoré budete podávať do krajín mimo EÚ prostredníctvom Zásielkovne. Ak teda už komisionársku zmluvu a plnú moc podpísanú máte a len rozširujete podaj zásielok do ďalších krajín mimo EÚ, nie je potrebné duplicitné uzatváranie zmluvy a udelenie plnej moci.

Následne pri podaji zásielok už len vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API. Technickú dokumentáciu pre API nájdete tu a pomôcku pre vyplnenie nájdete na tomto odkaze. Vývozné doklady vám budú zaslané automaticky na váš e-mail.

  • ak podávate zásielky do Veľkej Británie, budete pre vyplnenie colnej deklarácie potrebovať okrem EORI prideleného v Slovenskej republike aj EORI pridelené vo Veľkej Británii. Veľká Británia tiež vyžaduje registráciu pre odvody DPH – VAT number. Požiadať o tieto údaje môžete tu:

Požiadať o EORI Veľkej Británie Požiadať o registráciu k DPH

  • ak si neuplatňujete spätný odpočet DPH, je možné využiť zjednodušené colné konanie v tzv. „poštovom režime“. V tomto prípade je postačujúce, ak pri podaji zásielok vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API, udelenie plnej moci ani podpísanie zmluvy nie je potrebné.

USA

Ako odoslať e-mail?
príjemca: CZexport.GTS@fe­dex.com
kópia: customs@packeta.com
do predmetu uveďte: FedEx plná moc – názov vášho e-shopu/firmy

Udelenie plnej moci na zastupovanie v colnom konaní sa vzťahuje na všetky zásielky, ktoré budete podávať do USA prostredníctvom Zásielkovne. Pri podaji zásielok už len vyplníte položky colnej deklarácie v Klientskej sekcii alebo v súboroch pre API.


Máte doplňujúce otázky? V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky týkajúce sa colného konania zásielok mimo EÚ, kontaktujte prosím priamo colného deklaranta Zásielkovne, na e-mailovej adrese customs@packeta.com