Česká koruna (CZK)

Pri podaní zásielky do Českej republiky si môžete vybrať, či chcete vyúčtovanie služieb a zaslanie dobierkových súm previesť v korunách, alebo použiť konverziu meny a platiť za služby a nechávať si zasielať vybrané dobierky po konverzií do eur.

Ponúkame teda nasledovné možnosti (nastavenie nájdete v sekcii Môj účet po prihlásení):

1. Bez konverzie
* použije sa koruna ako pre účtovanie služieb, tak pre zasielanie vybraných dobierok
* dobierky môžete zadávať vždy iba v korunách
* služby Vám budú účtované podľa cien uvedených v cenníku v korunách (nezávisle na aktuálnom kurze CZK/EUR) 2. S konverziou
* vybrať si môžete jednu z dvoch variant konverzie meny dobierok:
a) konverzia v deň odoslania na váš účet – pri tejto variante musíte aj naďalej zadávať dobierky v korunách, vybraná čiastka peňazí bude prevedená až pri odoslaní dobierkových čiastok (t.j. štandardne v nasledujúci pondelok po vydaní zásielky, ak nemáte nastavené inak) podľa pre tento deň platného kurzu ČSOB ČR devíza predaj; nevýhodou je, že dopredu neviete, koľko dostanete;

b) konverzia pri zadaní zásielky do systému – pri tejto variante môžete dobierky zadať ako v korunách, tak v eurách. Po zadaní do systému budete vedieť, koľko zaplatí príjemca zásielky a koľko dostanete Vy na účet; konverzia prebehne hneď pri zadaní zásielky aktuálnym kurzom ČSOB ČR devíza predaj, avšak zvýšeným o 1 %

* služby Vám budú vždy vyúčtované podľa cenníku v eurách uvedeného na webe (nezávisle na aktuálnom kurze CZK/EUR)

Maďarský forint (HUF)

Pri podaní zásielky do Maďarska ponúkame iba jednu možnosť:

  • služby Vám budú účtované v eurách podľa platného cenníka
  • pri využití služieb dobierky dôjde ku konverzii meny pri zadávaní zásielky do systému: dobierkovú čiastku môžete zadať v eurách alebo v maďarských forintoch, ihneď budete vedieť, koľko zaplatí príjemca a koľko Vy obdržíte; konverzia prebehne aktuálným kurzom NBS zvýšením o 4 %