Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Ďalšie informácie

Ako na to?

Sledujte počítadlo zásielok, objednávajte a v správny čas vyzdvihnite! :)

Zásielkovňa už veľmi skoro doručí svoju 11 111 111 zá­sielku :) A akonáhle sa tak stane, príjemca jubilejnej zásielky, ktorá môže byť vydaná na ktoromkoľvek zo 155 výdajných miest v Slovenskej republike, vyhrá novučičký Samsung Galaxy S8.

Sledujte počítadlo každý deň, nech vám výhra neutečie :)

UPDATE 13. 9. 2017 10:55 Súťaž skončila, 11 111 111 zásielka bola pred chvíľou vydaná. Ďakujeme všetkým :)

Čo môžete vyhrať?

Samsung Galaxy S8

Telefón s inovatívnou neohraničenou obrazovkou prináša dokonalý zážitok zo sledovania. Vo svojej triede sa pýši najväčšou veľkosťou displeja, a napriek tomu sa komfortne drží v jednej ruke. Samsung Galaxy S8 vás vždy dokonale vtiahne do deja na obrazovke, lebo prehrávaný obsah nie je obmedzený rámčekom a presahuje cez okraje telefónu.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

„Vyhrajte novučičký Samsung Galaxy S8“

1. Organizátor

1.1 Túto spotrebiteľskú súťaž organizuje obchodná spoločnosť Zásielkovňa s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 39, PSČ: 851 01, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 105158/B. Ďalej len („usporiadateľ“).

2. Termín a miesto trvania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v období od 15. 8. 2017 do 31. 12. 2017 vrátane, na území Slovenskej republiky. Táto súťaž skončí najneskôr výhrou prvého účastníka. O skončení upovedomí usporiadateľ účastníkov a verejnosť oznámením na internetových stránkach: https://www.zasielkovna.sk/…ng-galaxy-s8

3. Súťaž

3.1 Výhercom ceny sa stane príjemca prvej zásielky, ktorý po prekročení počtu 11.111.110 zá­sielok, ktorých prepravu vykonal alebo obstaral usporiadateľ, prevzal zásielku vo výdajnom mieste usporiadateľa v Slovenskej republike. Na účely súťaže sa počítajú všetky zásielky, ktorých prepravu vykonal alebo obstaral usporiadateľ – teda vrátane doručenia zásielky na adresu, alebo do zahraničia. Na účely počítanie zásielok usporiadateľ vychádza výhradne zo systému usporiadateľa.

3.2 V prípade, že po prekročení počtu zásielok podľa čl. 3.1 týchto podmienok zo systému usporiadateľa bude vyplývať rovnaký čas vydanie viacerých zásielky, vyhráva príjemcu zásielky s najnižším ID zásielky (teda zásielky, ktorá bola podaná najskôr).

4. Výhra

4.1 Hlavnou a jedinou výhrou v súťaži je mobilný telefón Samsung Galaxy S8.

4.2 Výherca bude o výhre vyrozumený organizátorom telefonicky alebo emailom.

4.3 Výhra bude výhercovi predaná najneskôr do 15 dní po výhre. V prípade, že si výherca neprevezme výhru, jeho výhra prepadá.

5. Ďalšie podmienky

5.1 Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak výmena za inú výhru.

5.2 Reklamovať poruchy na výhre u organizátora nie je možné.

5.3 Účasťou v súťaži, konkrétne prevzatím výhry, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5.4 Zároveň účastník súťaže vyjadruje prevzatím výhry svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov ním uvedených za účelom zaslania výhry a za účelom ponuky obchodu alebo služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vn/2004 Z.z., o elektronickom obchode a zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrokona č. 284/2002 Z.z.. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné. Tento dobrovoľný súhlas udeľuje účastník súťaže vyššie uvedenému správcovi na obdobie 5 rokov od konca trvania súťaže. Účastník súťaže je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch o ňom spracovávaných, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeranú úhradu. V prípade porušenia povinností správcom alebo spracovateľom je účastník súťaže oprávnený požadovať, aby sa správca či spracovateľ zdržal takého konania, odstránil takto vzniknutý stav alebo poskytol na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby vykonal opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné . V takom prípade je účastník súťaže tiež oprávnený požadovať, aby boli jeho osobné údaje zablokované alebo zlikvidované. Účastník súťaže si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie na adrese správcu.

5.5 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rozsahu meno, priezvisko, mesto (napr. Ján Novák, Praha 2) a fotografie v oznamovacích prostriedkoch a na internetových stránkach, okrem iného v rámci vyhlásení výsledku súťaže a pri ďalších reklamných akciách usporiadateľa.

5.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach usporiadateľa.

5.7 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a prevádzkovatelia výdajných miest Zásilkovna.cz v Českej republike, Zásielkovňa.sk v Slovenskej republike, vrátane osôb im blízkych.

V Bratislave dňa 15. 8. 2017